Selamat Datang di Website Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta

Dewan Penasihat

Ketua dan Sekretaris

Approved
Azyumardi Azra

Ketua Dewan Penasihat

Approved
Jamhari Makruf

Sekretaris Dewan Penasihat

Anggota

Approved
Bahtiar Effendy
Approved
Saiful Mujani
Approved
Ali Munhanif