Dapatkan Segera Buku & Hasil Penelitian PPIM UIN Jakarta Download Sekarang

Prof. Jajang Jahroni, Ph.D

Prof. Jajang Jahroni, Ph.D

Peneliti

Prof. Jajang Jahroni memperoleh Guru Besar dalam bidang Bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun 2021. Selain sebagai peneliti PPIM UIN Jakarta, Jajang juga menjabat sebagai Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Jakarta sejak 2019.

Pendidikan Sarjana ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada tahun 1991. Pendidikan Magister ditempuh di Leiden University, The Netherlands pada tahun 1999 mengambil jurusan Islamic Studies. Kemudian pada tahun 2015 ia menempuh Pendidikan S3 di Boston University, United States, pada jurusan Cultural Anthropology.

Jajang aktif menulis pada beberapa media cetak, seperti Tempo dan The Jakarta Post. Beberapa tulisan di Jakarta Post antara lain berjudul “The King and the UI”, “Bringing the Ulama Back In”, “Resign for Porn, Why Not for Corruption?”, dan “Disbandment Undemocratic”.

Beberapa tulisan juga dipublikasikan di Jurnal Studia Islamika, seperti “Al-Islam wa’l Mar’ah, Qadhiyyat al-Mar’ah inda al-Darisin bi al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah bi Indunissiyya” (Discourses on Islam and Women within State Islamic University Scholars), dipublikasikan di Studia Islamika, Vol. 2. No.3 tahun 2003; “Defending the Majesty of Islam: The Indonesia’s Front Pembela Islam” dipubilkasikan di Studia Islamika, Vol. 11, No. 2 tahun 2004.